11 4412-7181/ 98496-0538(whatsapp)  | 

geekwalk@hotmail.com

Bottom Sharingan do Itachi Mangekyou - Naruto

Bottom Sharingan do Itachi Mangekyou - Naruto

R$0,00

R$3,00

Bottom do Mangekyou Sharingan usado por Itachi no anime Naruto.